Waarom?

Botsende opvoedstijlen

De opvoedstijl van ouders met een migrantenafkomst kan verschillen met de opvoedstijl van ouders uit Nederland. Hierdoor zijn ouders met een migranten achtergrond vaak onzeker en bezorgd over de toekomst van hun kinderen. Zij begrijpen hun eigen kinderen vaak niet (meer) in de puberteits- /adolescentiefase. Ouders krijgen klachten zoals hoofd -, nek – , rug – en maagpijn. Dit wordt meestal veroorzaakt door stress omdat ze onvoldoende mogelijkheden zien om deze problemen te benoemen en zelf op te lossen. Ouders voelen zich machteloos, weten niet meer hoe ze moeten handelen.

Zo tegen het eind van de basisschool en op de middelbare school lopen meiden soms vast. In die puberfase lopen ze vaak tegen grenzen aan. Het thuisfront stelt eisen, de school wil prestaties en vrienden zijn heel belangrijk. Plots worden de meiden zich ook meer bewust van het leven tussen twee culturen, de wat strakkere regels thuis en de vrijere cultuur op school en bij hun vrienden. Het kan heel lastig zijn daarin overeind te blijven en verstandige keuzes te maken. Daarom gaat het wel eens verkeerd.

Migranten meiden krijgen doorgaans minder bewegingsvrijheid van huis uit dan migranten jongens en moeten vaak aan strengere standaarden voldoen. Als bij deze doelgroep problemen niet in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Het is van groot belang om (relatief kleine) signalen vroegtijdig te herkennen en bespreekbaar te maken. Bij dreigende escalatie van problemen kan het Time Out Huis Plus een rol spelen met tijdelijke opvang en gespecialiseerde transculturele hulpverlening. 

radeloos