Wat doen wij?

Zo tegen het eind van de basisschool en op de middelbare school lopen meiden soms vast. In die puberfase lopen ze vaak tegen grenzen aan. Het thuisfront stelt eisen, de school wil prestaties en vrienden zijn heel belangrijk. Plots worden de meiden zich ook meer bewust van het leven tussen twee culturen, de wat strakkere regels thuis en de vrijere cultuur op school en bij hun vrienden. Het kan heel lastig zijn daarin overeind te blijven en verstandige keuzes te maken. Daarom gaat het wel eens verkeerd.

Uniek bij de opvang in het Time Out Huis Plus is dat de ouders bij het therapeutische proces, bij de hulp betrokken worden. Het Time Out Huis Plus beschouwt de ouders als partners in de behandeling. Maar de meiden wordt wel een rustperiode geboden. Het Time Out Huis Plus biedt hen een tijdelijk toevluchtsoord waar in alle rust gewerkt kan worden aan herstel van het contact met de ouders, met school en andere familieleden.

In het Time Out Huis Plus kunnen meiden voor een afgesproken periode verblijven. In de periode kan er gewerkt worden aan:

De begeleiding is gericht op de snelle terugkeer naar huis met duidelijk afspraken voor de meiden en de ouders.