Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad:

De cliëntenraad is betrokken bij onze cliënten en hun ouders. Leden van de cliëntenraad nemen deel aan de jongerenvergadering, zo horen zij de verhalen van de jongeren en kunnen zo nodig de signalen doorgeven aan de organisatie.

De cliëntenraad komt op voor de belangen van ouders en jongeren die hulp ontvangen van het Time Out Huis Plus. Jongeren hebben ook een stem, daar luisteren wij naar. Wij nemen jongeren en hun ouders serieus en denken in het belang van de client. De cliëntenraad geeft gevraagd maar ook ongevraagd advies aan de organisatie.


Samenstelling van de cliëntenraad:

In onze cliëntenraad zitten ervaringsdeskundigen, mensen uit het werkveld en mensen die graag met ons willen nadenken om onze zorgverlening te verbeteren.

De taken zijn beschreven in het reglement van de cliëntenraad.


Heeft u informatie nodig of wilt u lid worden?

Heeft u ideeën over bepaalde zaken en wilt u die met ons delen? Of wilt u lid worden neem dan contact met ons op via ons e-mailadres.

Onze cliëntenraad is te bereiken per e-mail: clientenraad@toh-plus.nl


De cliëntenraad van het Time Out Huis Plus