Bestuurder

Oprichter Stichting Time Out Huis Plus

Sema Daymaz heeft vanuit haar droom het Time Out Huis Plus opgericht. In haar werk de onderwijswereld, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs zag zij dat sommige migranten jongeren vastliepen in het leven tussen twee culturen; de cultuur van thuis en de cultuur op school en daarbuiten. Vaak lukte het om in gesprekken met deze jongeren en hun ouders inzicht te geven in elkaars standpunten en gevoel daarbij en hielp het de jongeren en hun ouders in de acceptatie naar elkaar. Soms liep een jongere toch nog stuk op de muur die werd opgeworpen. Juist voor deze jongeren is het Time Out Huis Plus opgericht.

 

Sema heeft naast HBO- en post HBO-
opleidingen in de zorg en management een post-master opleiding tot transcultureel systeem therapeut afgerond. 

Daarnaast is ze ook een cognitief gedragstherapeute.

 

Haar passie voor de Transculturele systeemtherapie zit in haar persoon en haar werk verweven. Tijdens en na haar
opleiding als Transcultureel Systeemtherapeut heeft zij de kennis en vaardigheden die haar inspireerden, geïntegreerd tot een eigen werkmodel. Zij combineert methodieken uit de Transculturele Systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie en narratieve benadering.

 

Het uitgangspunt in haar werk met migrantenjongeren is haar gezonde nieuwsgierigheid en een open mind voor andere culturen; Diversiteit zien als bron om van te leren en de verschillen zien als uitdaging om mee te leren leven. 

“Het vreemde vinden wij vreemd. Hoe waarderen we het vreemde? Vreemd is anders heel gewoon. We moeten zoeken naar verbinding, kijken vanuit verschillende perspectieven en het creëren van respectvolle nieuwsgierigheid”

Dit is het vertrekpunt van Sema in haar missie en visie van haar Time Out Huis Plus en de hulp aan jongeren die daar tijdelijk verblijven. Deze werkwijze is een welkome aanvulling op het bestaande aanbod van professionele (geestelijke) jeugdhulpverlening.