Kernwaarden & Principes

Kernwaarden

De kernwaarden van het Time Out Huis Plus zijn:
Veilig
Vertrouwd 
Verbindend

Principes

  1. Je mag jezelf zijn
  2. Je wordt gezien en gehoord
  3. We zijn aanspreekbaar
  4. Ontwikkelen doen we samen
  5. Er is ruimte om te groeien
  6. We zijn er voor je

Strategische doelen

Wij bieden de betrokken migranten meiden een warm en veilig thuis:


Er is vaak voor hen geen gesprek meer mogelijk thuis, men begrijpt elkaar niet. De cijfers gaan achter uit, ze trekken negatieve aandacht, ze verzuimen van school, hebben een grote mond of kleden zich plotseling anders. Ze kunnen zich agressief opstellen, verzinnen soms verhalen die niet kloppen, waar wel een kern van waarheid in kan zitten, maar zijn bang om daarover te praten.  Deze meiden zitten klem, ze weten niet waar ze naar toe kunnen met hun verhaal. Zij zijn bang, er is vaak geen communicatie meer mogelijk met het thuisfront.

Wij zijn er ook voor het systeem rondom het meisje:

Het thuisfront krijgt vaak ook niet de gelegenheid om ze te begrijpen. Als ze de problemen waar deze meiden mee spelen te horen krijgen, is er vaak schaamte en het niet willen accepteren. De kop wordt in het zand gestoken, doen net of het niet bestaat, dat het wel weer goed zal komen. Deze ouders zijn vaak ook machteloos, weten niet hoe ze moeten handelen. Het is door heel veel factoren vaak handelingsverlegenheid in plaats van niet willen door schaamte en eer. Het is een taboe.

Wij dragen zorg voor een goede toekomst voor de meiden:

Dat doen we door het bieden van transculturele gesprekken met het meisje en met het systeem rondom het meisje. Daarmee willen we het meisje, de ouders en familie inzicht geven in de problematiek van het niet matchen van de normen en waarden van een ieder. We willen de normen en waarden op elkaar afstemmen, zodat ze weer terug kunnen naar een warm en veilig thuis. Een belangrijk onderdeel voor een goede toekomst is het vervolgen van goed onderwijs. Als Time Out Huis Plus dragen wij zorg om de meisjes te begeleiden naar een startkwalificatie, zodat ze kunnen werken aan een goede maatschappelijke toekomst.

Wij willen de verwijzers intercultureel en inhoudelijk ondersteunen:

Wij doen dat door de signalerende mensen en de verwijzers te ondersteunen om het taboe dat er vaak op intercultureel vlak ligt te doorbreken ten behoeve van een adequate oplossing voor het meisje te vinden. Als het taboe om zorg in te schakelen namelijk in stand blijft voelt het meisje zich in de steek gelaten door hulpverlening en ouders. Het gevaar is dan dat de meisjes verkeerd gedrag gaan vertonen, in handen vallen van de verkeerde jongens (loverboys) of een zelfmoordpoging ondernemen. Deze meiden verdienen een warme en veilige plek, een luisterend oor, een therapeutisch gesprek om hen en hun ouders een nieuwe toekomst met voldoende perspectief te geven.