Coronavirus

cgdhh

Het Time Out Huis Plus doet er alles aan om de veiligheid van onze cliënten en onze medewerkers te waarborgen.  De hulpverlening gaat gewoon door.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Fysieke nabijheid proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Hygiëne voorschriften zijn aangescherpt. Met ouders/ wettelijke vertegenwoordigers en hulpverlenende instanties onderhouden we zoveel mogelijk contact op aftstand via telefoon, whatsapp en email. 

De maatregelen zullen tussentijds aangepast worden naar uitspraken van de RIVM, alle betrokkenen worden hiervan op de hoogte gesteld.  

Het Coronavirus (Covid-19). Hoe gaan we hiermee om?

 • Het Time Out Huis Plus houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgend de richtlijnen van het RIVM en de GGD om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden en nemen passende maatregelen waar nodig. Veiligheid van onze jongeren en medewerkers staat voorop. We doen ons uiterste best om zowel de jongeren als onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Op de website van de RIVM (www.rivm.nl) staan de meest actuele ontwikkelingen en vragen wij iedereen om deze site met informatie over het Corona virus met regelmaat te bezoeken. Binnen het Time Out Huis hanteren wij de maatregelen vanuit het RIVM.

Maatregelen om verspreiding te voorkomen

 • Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.

Verder geldt op onze locatie de volgende maatregelen:

 • Houdt 1,5 meter afstand van iedereen voor zover mogelijk.
 • Bij binnenkomst de handen desinfecteren met desinfecterende handzeep en zorgen wij voor voldoende ventilatie binnen de openbare ruimtes.
 • Bij jongeren die met verlof kunnen, wordt van ouders/verzorgers verwacht dat als in de thuissituatie sprake is van verkoudheidsklachten (hoesten/neusverkouden en koorts (meer dan 38 graden) dit te melden aan het Time Out Huis. Dan kan de jongere niet op verlof.
 • Is een jongere met verlof naar huis en thuis ziek geworden? Dan kan zij pas terugkeren naar de groep als er 24 uur lang geen klachten meer zijn. In zeer noodzakelijke situaties kan alleen in overleg besproken worden of een jongere toch eerder kan terugkomen.
 • Wij hebben de voorkeur dat bezoek in de buitenlucht plaatsvindt. Als dat niet mogelijk is, dan geldt er een maximum aan 2 bezoekers (zonder ziekteverschijnsel).
 • Helaas zullen wij tot nader orde zoveel mogelijk via telefoon, beeldbellen, whatsapp en e-mail contact blijven onderhouden met ouders/verzorgers, wettelijke vertegenwoordigers en betrokken hulpverleners.
 • De begeleiding heeft een digitale thermometer beschikbaar waarbij temperatuur eenvoudig gecontroleerd kan worden bij onze jongeren met klachten.
 • Van onze jongeren verwachten wij dat zij zich houden aan de maatregelen.

Quarantaine

In het geval dat een jongere in quarantaine moet zal het TOH-P de beneden verdieping, in de gang waar zich de slaapkamers bevinden en een douche en toiletruimte aanwezig is, middels de tussendoor afsluiten. Op deze afdeling kan de jongere(n) in quarantaine. De jongere(n) die niet in Quarantaine hoeven maar wel op de begane grond verblijven zullen verhuisd worden naar de 2e etage van het TOH-Plus.

Het Time Out Huis Plus houdt ouders/verzorgers en wettelijke vertegenwoordigers middels nieuwsbrieven die wij met regelmaat versturen op de hoogte van de Corona maatregelen die wij  hanteren. Hierin nodigen we dan ook iedereen uit om vooral met ons contact op te nemen bij vragen en/of onduidelijkheden.

Samen met onze jongeren, ouders/verzorgers, wettelijke vertegenwoordigers en onze medewerkers willen wij ervoor zorgen om de Corona virus buiten de deur te houden. Dit kunnen wij alleen samen bereiken door ons aan de maatregelen te houden.