Aanmelden 

Voor hulp van het Time Out Huis Plus is er een geldige verwijzing of beschikking nodig van een wettelijke verwijzer. Dit zijn professionals in het wijkteam, huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en gecertificeerde instellingen.

De verwijzer kan de jeugdige aanmelden via het aanmeldformulier. Gelieve het aanmeldformulier vanuit een beveiligde omgeving opsturen naar email: info@toh-plus.nl of per post naar Peter Scheersstraat 21, 6525 DD Nijmegen.

Mocht u twijfelen of het Time Out Huis Plus passende hulpverlening kan bieden aan de betreffende jeugdige, neem dan telefonisch contact met ons op voor overleg.

M.i.v. 1 april 2022 werken wij met de gestandaardiseerde aanmeldformulieren, bestaande uit 2 delen:
In deel 1 wordt een inhoudelijke beschrijving gegeven van de casus, zonder persoons- specifieke gegevens.
In deel 2 zijn deze persoons- specifieke gegevens wel opgenomen.
LET OP: Wanneer het breed delen van persoon specifieke gegevens niet gerechtvaardigd is, wordt alleen deel 1 verzonden.

Download hieronder de aanmeldformulieren