Aanmelden 

Voor hulp van het Time Out Huis Plus is er een geldige verwijzing of beschikking nodig van een (huis)arts of gecertificeerde instelling (jeugdbescherming, gemeente). De verwijzer kan de jeugdige aanmelden via het aanmeldformulier. Gelieve het aanmeldformulier vanuit een beveiligde omgeving opsturen via info@toh-plus.nl of per post naar Peter Scheersstraat 21, 6525 DD Nijmegen.

Mocht u twijfelen of het Time Out Huis Plus passende hulpverlening kan bieden aan de betreffende jeugdige, neem dan telefonisch contact met ons op voor overleg.

Download ons aanmeldformulier