Ons aanbod

Systemische Ambulante Begeleiding in een Transcultureel Perspectief

Het Time Out Huis Plus streeft naar en werkt aan herstel van een gezond contact met ouders, familie, vrienden en school. Tijdens het verblijf wordt hieraan gewerkt vanuit verschillende disciplines binnen het Time Out Huis Plus. Vanaf september 2018 is ons behandelaanbod uitgebreid met systemische ambulante (thuis)begeleiding. Op het moment dat een doorplaatsing naar huis of vervolgplaatsing elders in het zicht is, komt de ambulante begeleider in beeld.De toegevoegde specialisatie hierin is dat onze ambulante begeleider gespecialiseerd is in transculturele begeleiding/hulpverlening. Gezien onze doelgroep, voornamelijk meiden met een migratie achtergrond, hechten wij veel belang aan interculturele hulpverlening waarin aandacht is onder andere voor het culturele achtergrond, migratie geschiedenis, invloed van religie op het dagelijks leven, thema’s als opvoeden en opgroeien tussen twee culturen, dilemma’s die door ouders met een migratie achtergrond ervaren worden binnen de opvoeding. 

Het Time Out Huis 
Plus biedt ook mogelijkheden om systemische ambulante hulpverlening met als specialisatie transculturele hulpverlening in te zetten in het preventieve kader. Dit om te voorkomen dat een meisje uit huis wordt geplaatst. Voor meer informatie hierover kunt u gerust contact met ons opnemen.