Ons aanbod

Systemische Ambulante Begeleiding in een Transcultureel Perspectief

Het Time Out Huis Plus streeft naar en werkt aan herstel van een gezond contact met ouders, familie, vrienden en school. Tijdens het verblijf wordt hieraan gewerkt vanuit verschillende disciplines binnen het Time Out Huis Plus.

Systemisch ambulante begeleiding in een transcultureel perspectief is een doorlopend proces wat tijdens het verblijf wordt geboden aan de meiden en hun systeem. De toegevoegde specialisatie hierin is dat ons team gespecialiseerd is in transculturele begeleiding/hulpverlening. Gezien onze doelgroep, voornamelijk meiden met een migratieachtergrond, hechten wij veel belang aan interculturele hulpverlening en begeleiding waarin aandacht is onder andere voor de culturele achtergrond, migratiegeschiedenis, invloed van religie op het dagelijks leven, thema’s als opvoeden en opgroeien tussen twee culturen, dilemma’s die door ouders met een migratieachtergrond ervaren worden binnen de opvoeding.  Vragen in opvang voor meiden die mogelijk risico lopen op eer gerelateerd geweld zijn past binnen onze specialisatie. Naast de begeleiding aan deze meiden bieden wij ook consultatie en advies aan verwijzers in de begeleiding van deze meiden en hun systeem.