Ons aanbod

Psychologische Hulp en Ondersteuning

Door middel van psychologische begeleiding in de vorm van gesprekken (veelal gebaseerd op cognitieve gedragstherapie) helpt het Time Out Huis Plus cliënten samen naar oplossingen te zoeken wanneer ze tegen obstakels aanlopen. Omdat onze doelgroep voornamelijk meiden zijn met een migratieachtergrond wordt er uiteraard rekening gehouden met de culturele achtergrond, religie, et cetera.

Jenneken Demir-Langen is als GZ-psycholoog verbonden aan het Time Out Huis Plus en biedt online behandeltrajecten aan.  Het familiesysteem waarin je bent geboren en opgegroeid hebben een belangrijke plek in de therapie en zijn onlosmakelijk verbonden met wie je nu bent en wat je nu doet. Jenneken heeft een meerjarige ervaring in het individueel begeleiden/behandelen van mensen en is gespecialiseerd in mensen met onderstaande stoornissen en levensthema’s en tevens is ze thuis in (neuro)psychologische diagnostiek.
– Angstklachten, bv. paniek, straatvrees, fobieën, dwang, smetvrees en sociale angst
– Depressieve klachten, bv. somberheid, geen plezier meer kunnen ervaren, moedeloosheid en piekeren
– Onverklaarde lichamelijke klachten, bv. vermoeidheid en pijnklachten (psychosomatisch)
– Persoonlijkheidsproblematiek, identiteitsproblemen
– Studie- en/of werk gerelateerde klachten, bv. , overspannenheid en werkstress
– Ziekte of verlies/rouw
– Assertiviteitsproblemen; sociale onzekerheid, gebrekkig zelfvertrouwen, lage eigenwaarde
– Agressie problemen
– Interpersoonlijke moeilijkheden en levenskeuzes
– Opvoedproblemen; rol als opvoeder(s) Haar aanpak richt zich vooral op het werkelijk contact maken én doelen stellen met de cliënt.

Behandelen duurt zo lang als nodig is, maar ook zo kort als mogelijk.

Voor meer informatie hierover kunt u gerust contact met ons opnemen.