Werkwijze

Wanneer een jeugdige bij het Time Out Huis Plus wordt aangemeld, wordt er binnen een aantal dagen een intakegesprek gepland met alle betrokkenen. Tijdens de intake wordt o.a. de achtergrond, hulpvraag en perspectief van het meisje besproken. Wanneer er na de intake wordt overgegaan tot een tijdelijke plaatsing, wordt er gedurende een periode van 28 dagen geobserveerd of het Time Out Huis Plus bij de jeugdige past en of de jeugdige bij het Time Out Huis past. Wanneer beide partijen positief zijn na deze 28 dagen, vindt er een zorgoverleg plaats, waarin de hulpverleningsdoelen samen worden opgesteld.

De duur van de plaatsing is afhankelijk van de individuele situatie van een meid. Het kan zijn dat het systeem na de periode van 28 dagen al voldoende tot rust is gekomen om thuis verder te kunnen werken aan doelen – eventueel met ambulante transculturele systeembegeleiding. Het kan ook dat er een langere periode nodig is om de doelen te behalen, bijvoorbeeld voor een duur van drie of zes maanden. Om de drie maanden vindt er dan een evaluatieoverleg plaats met alle betrokkenen om te evalueren welke doelen wel of niet behaald zijn en hoe er verder gewerkt gaat worden.

Uitgangspunt van het Time Out Huis Plus is altijd een zo (voor)spoedig mogelijke terugkeer naar huis. Het Time Out Huis Plus gelooft namelijk dat het voor elke jeugdige het beste is om – mits (emotioneel) veilig – in de eigen thuisomgeving op te groeien en zich te ontwikkelen.

Het Time Out Huis Plus werkt met verschillende methoden, zoals oplossingsgericht werken, transcultureel systemisch werken, beschermjassen, cognitieve gedragstherapie.