Onze Missie en Visie

Missie

De missie van het Time Out Huis Plus is om meiden die in de problemen zijn geraakt weer vooruit te helpen. Meiden die bijvoorbeeld verstrikt zijn geraakt in de twee culturen waartoe zij zich beiden verbonden voelen. De cultuur van thuis, van hun roots, en de cultuur van de Nederlandse samenleving waarin ze leven. Het Time Out Huis Plus helpt deze meiden om zich hiertoe te verhouden. Het Time Out Huis Plus biedt deze meiden en hun families hulp, aandacht, een gesprek en een warme plek om van daaruit te werken aan een veilige en stabiele thuissituatie en een hoopvolle toekomst. Het Time Out Huis Plus heeft haar deuren geopend voor alle meiden – ongeacht welke afkomst. 

Visie

Het Time Out Huis Plus staat voor veilig, vertrouwd, verbindend. Het Time Out Huis Plus gelooft dat het belangrijk is om een open, warme en veilige plek te creëren, van waaruit ontwikkeling weer mogelijk is. Het Time Out Huis Plus gelooft dat problemen van de jeugdigen niet op zichzelf staan, maar voortkomen uit interactie met de omgeving. We richten de hulpverlening daarom niet alleen op de jeugdige maar op het hele systeem rondom haar. We vinden het belangrijk om zowel de stem van het meisje te horen, als die van ouders en andere familieleden. We dragen zorg voor het bijeenbrengen van beide werelden, waarbij er aandacht is voor elkaars perspectief. Het Time Out Huis Plus ondersteunt met een open en onbevooroordeelde blik, met respect voor ieders cultuur en met waardering voor de ander. We proberen ons in te leven in het meisje, de ouders en hebben daarbij oog voor ieders beleving, achtergrond, angsten en wensen.