Een plek om even helemaal jezelf te kunnen zijn

Het Time Out Huis Plus is een (t)huis voor meiden in de leeftijd van 12 tot 18-23 jaar om tot rust te komen, te werken aan goed contact met ouders, familie, vrienden en te bouwen aan een mooie toekomst.

Time Out Huis Plus

Voor wie zijn wij er

Het Time Out Huis Plus biedt een (tijdelijke) woonplek voor (met name) meiden met een migrantenafkomst in de leeftijd 
van 12 tot 18-23 jaar met enkelvoudige of meervoudige problematiek. Het Time Out Huis Plus is er niet alleen voor de meiden zelf, maar tevens voor het systeem om hen heen. 
Het Time Out Huis Plus is met name gespecialiseerd in transculturele hulpverlening aan meiden en families met een migrantenafkomst. 

Een plek om tot rust te komen

Het Time Out Huis Plus biedt een (tijdelijke) woonomgeving voor jonge meiden. We bieden een plek waar de meiden tot rust kunnen komen, zich veilig en begrepen voelen en waaruit ze kunnen werken aan herstel van de relatie met hun ouder(s)/ verzorger(s) en andere gezinsleden.
Het Time Out Huis Plus streeft hiermee dat het meisje weer thuis kan wonen. In situaties waarin het thuis wonen niet mogelijk is en/of doorstroom naar een woonvoorziening nodig blijkt, dan kan het verblijf verlengd worden.

Gespecialiseerde hulpverlening

Het Time Out Huis Plus biedt naast een (tijdelijke) woonomgeving tevens gespecialiseerde begeleiding en behandeling. Zo biedt het Time Out Huis Plus psychologische begeleiding en (online) behandeling,  transculturele systeemtherapie en ambulante begeleiding in eigen leefomgeving, waarbij een transculturele- en systemische benadering altijd centraal staat.

Neem contact met ons op

Adres

Peter Scheersstraat 21
6525 DD Nijmegen

Telefoon

024 - 6637251
06 - 42632014

Email zorggerelateerd

team@toh-plus.nl