Een plek om even helemaal jezelf te kunnen zijn

Het Time Out Huis Plus is een (t)huis voor meiden in de leeftijd van 12 t/m 18-23 jaar om tot rust te komen, te werken aan goed contact met ouders, familie, vrienden en te bouwen aan een mooie toekomst.

Time Out Huis Plus

Voor wie zijn wij er

Het Time Out Huis Plus biedt tijdelijke huisvesting voor (met name) meiden met een migrantenafkomst in de leeftijd van 12 t/m 18-23 jaar met enkelvoudige of meervoudige problematiek. Het Time Out Huis Plus is er niet alleen voor de meiden zelf, maar tevens voor het systeem om hen heen. Het Time Out Huis Plus is met name gespecialiseerd in transculturele hulpverlening aan meiden en families met een migrantenafkomst. 

Een plek om tot rust te komen

Het Time Out Huis Plus biedt een (t)huis voor jonge meiden om tot rust te komen en vanuit daar te werken aan goed contact met ouders, familie en vrienden. Het is een plek waar de meiden een bepaalde tijd kunnen wonen en waar ze zich veilig en begrepen voelen. Het Time Out Huis Plus ondersteunt waar nodig om te werken aan een goede toekomst. 

Gespecialiseerde hulpverlening

Het Time Out Huis Plus biedt naast tijdelijke huisvesting tevens gespecialiseerde begeleiding en behandeling. Zo biedt het Time Out Huis Plus psychologische begeleiding, transculturele systeemtherapie en ambulante begeleiding in eigen leefomgeving, waarbij een transculturele- en systemische benadering altijd centraal staat.

Oprichter Stichting Time Out Huis Plus 

Sema Daymaz heeft vanuit haar droom het Time Out Huis Plus opgericht. In haar werk de onderwijswereld, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs zag zij dat sommige migrantenjongeren vastliepen in het leven tussen twee culturen; de cultuur van thuis en de cultuur op school en daarbuiten. Vaak lukte het om in gesprekken met deze jongeren en hun ouders inzicht te geven in elkaars standpunten en gevoel daarbij en hielp het de jongeren en hun ouders in de acceptatie naar elkaar. Soms liep een jongere toch nog stuk op de muur die werd opgeworpen. Juist voor deze jongeren is het Time Out Huis Plus opgericht.
Sema heeft naast HBO- en post HBO- opleidingen in de zorg en management een post-master opleiding tot transcultureel systeem therapeut afgerond. Daarnaast is ze ook een cognitief gedragstherapeute.

Haar passie voor de Transculturele systeemtherapie zit in haar persoon en haar werk verweven. Tijdens en na haar opleiding als Transcultureel Systeemtherapeut heeft zij de kennis en vaardigheden die haar inspireerden, geïntegreerd tot een eigen werkmodel. Zij combineert methodieken uit de Transculturele Systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie en narratieve benadering.

Het uitgangspunt in haar werk met migrantenjongeren is haar gezonde nieuwsgierigheid en een open mind voor andere culturen; Diversiteit zien als bron om van te leren en de verschillen zien als uitdaging om mee te leren leven.

“Het vreemde vinden wij vreemd. Hoe waarderen we het vreemde? Vreemd is anders heel gewoon. We moeten zoeken naar verbinding, kijken vanuit verschillende perspectieven en het creëren van respectvolle nieuwsgierigheid”.

Dit is het vertrekpunt van Sema in haar missie en visie van haar Time Out Huis Plus en de hulp aan jongeren die daar tijdelijk verblijven. Deze werkwijze is een welkome aanvulling op het bestaande aanbod van professionele (geestelijke) jeugdhulpverlening.

Neem contact met ons op

Adres

Peter Scheersstraat 21
6525 DD Nijmegen

Telefoon

024 - 6637251
06 - 42632014

Email zorggerelateerd

team@toh-plus.nl