Waarom?

Botsende opvoedstijlen

De opvoedingsstijl van veel allochtone ouders verschilt met de Nederlandse, Westerse stijl. Hierdoor zijn  ouders met een migranten achtergrond vaak onzeker en bezorgd over de toekomst van hun kinderen. Zij begrijpen hun eigen kinderen vaak niet (meer) in de fase van adolescentie. Ouders krijgen klachten zoals hoofd -, nek – , rug – en maagpijn. Dit wordt meestal veroorzaakt door stress omdat ze onvoldoende mogelijkheden zien om deze problemen te benoemen en zelf op te lossen. Ouders voelen zich machteloos, weten niet meer hoe ze moeten handelen.

Migrante meiden

Migranten meiden krijgen doorgaans minder bewegingsvrijheid van huis uit dan jongens en moeten aan strengere standaarden voldoen. Als bij deze doelgroep problemen niet in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd, kan het zijn dat de gevolgen heel groot kunnen worden. Het is van groot belang om (relatief kleine) signalen vroegtijdig op te vangen en bespreekbaar te maken. Bij dreigende escalatie van problemen kan het TimeOutHuis een rol spelen met tijdelijke opvang en hulp.

Sluit Menu