Partners 

De stichting TimeOutHuis Nijmegen werkt intensief samen met haar partners: Entrea, Driestroom, Pluryn en het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs.

Driestroom

Iedereen doet mee

Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op je eigen niveau en in je eigen tempo. Onze cliënten doen zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling. We weten dat persoonlijke groei bijdraagt aan alledaags geluk. En dat is waar wij ons elke dag voor inzetten. In samenwerking met interessante partijen en dankzij de hulp van vrijwilligers realiseren we prachtige projecten.

Entrea

We richten ons niet op wat niet kan, maar juist op wat wel kan

Entrea is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 (23) jaar en hun gezin, bij complexe vragen op het gebied van opgroeien, opvoeden en ontwikkeling. Vanuit de overtuiging dat elk kind recht heeft op een veilige plek om op te groeien en zich te ontwikkelen, bieden wij speciaal onderwijs, ambulante, specialistische begeleiding en opvoedingsondersteuning.realiseren we prachtige projecten.

Pluryn

Sterker in de samenleving 

Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, een vak leren en werken. Ook wanneer er sprake is van complexe problematiek. Pluryn behandelt en ondersteunt mensen, met als doel het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doen we met ruim 3.700 medewerkers via onze landelijk werkende voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Maar ook door middel van ambulante diensten, arbeidsintegratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. Iedereen doet mee! De kracht komt uit de mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

De missie van het samenwerkingsverband VO-VSO is in het kader van de wetswijziging passend onderwijs opnieuw geformuleerd: alle jongeren van 12 tot 21 jaar in de regio goed voorbereiden op hun toekomst door het bieden van goed onderwijs en passende ondersteuning. Goed onderwijs is de basis om alle jongeren in de regio het onderwijs en de ondersteuning te geven waar zij recht op hebben. Kwalitatief goed onderwijs betekent:

  • goede prestaties
  • aandacht voor talentontwikkeling
  • opbrengstgericht werken
  • kunnen omgaan met verschillen
  • doorgaande schoolloopbanen
  • een professionele, lerende cultuur

Goede ondersteuning betekent dat er voor alle leerlingen een passend antwoord is op de ondersteuningsvraag die zij bij het onderwijsleerproces kunnen hebben. De medewerkers van de VO en VSO-scholen in de regio werken samen om deze antwoorden te bieden. Ook samenwerking met ouders, gemeenten en jeugdzorg is hierbij van groot belang.

Financiers

De financiers van het TimeOutHuis zijn de provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen, het samenwerkingsverband en diverse fondsen:

Skanfonds

Skanfonds is een landelijk fonds dat zich sterk maakt voor mensen in kwetsbare situaties. Vanuit de visie dat ieder mens telt wil Skanfonds mensen bewegen naar elkaar om te zien. Er zijn gelukkig veel initiatieven die zich inzetten voor de kwetsbaren in hun omgeving. Mensen die al omkijken naar de ander. Die initiatieven steunt Skanfonds al 57 jaar met geld, kennis en energie. Op deze manier versterk je zowel de kwetsbare mens, als ook de samenlevingals geheel. En dat draagt bij aan onze droom: een menselijke en sterke samenleving waarin we naar ieder mens omkijken.

Dr. CJ Vaillantfonds

Het Dr. CJ Vaillantfonds is het Goede Doelen Fonds van de LVC – dat hiermee sinds 1997 een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven ondersteunt.

Rabobank

Rabobank Rijk van Nijmegen is een maatschappelijk betrokken bank. Waar mogelijk steunen we initiatieven die het sociale, maatschappelijke, culturele en/of economische leven in de lokale gemeenschap verbeteren en tevens de vitaliteit en kwaliteit van de samenleving bevorderen. Het Coöperatiefonds is dan ook een bijzondere invulling van onze maatschappelijke betrokkenheid.

De Beide Weeshuizen

De stichting De Beide Weeshuizen (DBW) zet zich in voor hulpverlening aan Nijmeegse jongeren in nood. Vroeger, vanaf de zestiende eeuw, werd dit tot uitvoering gebracht door de bouw en het beheer van twee weeshuizen. Deze weeshuizen zijn inmiddels voltooid verleden tijd. De hedendaagse doelstelling van DBW is verbreed naar het bevorderen van de ontwikkelingskansen, de zelfredzaamheid en de sociale integratie van kwetsbare jongeren (tot 28 jaar) in de regio Nijmegen.

Sluit Menu