Klachten

Heb je een klacht?

Dan willen wij daar graag over praten zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Een klacht over het professioneel handelen van een individuele hulpverlener kan je behandelen in een tuchtcollege.

Voor meer informatie

Brochure klacht en tuchtrecht

Samenvatting klachtenregeling

Document klachtenregeling