Coronavirus

cgdhh

Het Time Out Huis Plus doet er alles aan om de veiligheid van onze cliënten en onze medewerkers te waarborgen.  De hulpverlening gaat gewoon door.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Fysieke nabijheid proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Hygiëne voorschriften zijn aangescherpt. Met ouders/ wettelijke vertegenwoordigers en hulpverlenende instanties onderhouden we zoveel mogelijk contact op aftstand via telefoon, whatsapp en email. 

De maatregelen zullen tussentijds aangepast worden naar uitspraken van de RIVM, alle betrokkenen worden hiervan op de hoogte gesteld.