Wij zijn er voor jou

Een plek om even helemaal jezelf te kunnen zijn.

Het TimeOutHuis is een (t)huis voor meiden met een migrantenafkomst om tot rust te komen en om te werken aan herstel van een goed contact met ouders, familie, vrienden en school. Het is een plek waar de meiden een bepaalde tijd kunnen wonen en waar ze zich veilig en begrepen voelen. Waar adequate hulp te krijgen is, ruimte is voor open gesprekken om te werken aan een goede toekomst.

Het TimeOutHuis huis richt zich op tijdelijke huisvesting voor meiden met een migrantenafkomst van 12 – 18 jaar met enkelvoudige of meervoudige problemen. Het project biedt naast tijdelijke huisvesting  gespecialiseerde begeleiding en behandeling op de locatie en intensieve begeleiding van de meiden én hun ouders in de eigen omgeving.

De visie van het TimeOutHuis past goed bij de uitgangspunten van de gemeenten in de regio Nijmegen die streven naar innovatie met kleinschalige(re) woonvoorzieningen. Dit om te voorkomen dat kinderen en/of jongeren te snel in te zware (semi-) residentiële zorg terechtkomen, omdat er geen alternatieven beschikbaar zijn.

connectie

Samen werken we aan een mooie toekomst

De opvang binnen het TimeOutHuis is beschikbaar voor meiden uit de hele regio Nijmegen. Het biedt een plek waar de meiden tot rust kunnen komen en waar ze kunnen werken aan herstel van een goed contact met hun ouders en andere gezinsleden. Hiermee werken ze aan een perspectief en aan kansen op een mooie toekomst en een goede maatschappelijke loopbaan.

Sluit Menu