Voor wie?

Het Time Out Huis biedt tijdelijke huisvesting voor met name meiden met een migrantenafkomst in de leeftijd van 12 – 23 jaar met enkelvoudige of meervoudige problematiek. Het Time Out Huis is er niet alleen voor de meiden zelf, maar tevens voor het systeem om hen heen. Time Out Huis biedt hulp aan meiden en hun families uit heel Nederland.

Het Time Out Huis biedt hulp aan jeugdigen en hun gezinnen met een grote verscheidenheid aan culturele achtergronden. Het Time Out Huis is gespecialiseerd in transculturele hulpverlening.

Wij bieden hulp aan jeugdigen en gezinnen met o.a.:

·       Gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen

·       Systemische problematiek

·       Interculturele problematiek

·       Schoolverzuim

·       Eer-gerelateerde problematiek

·       (V)echtscheidingsproblematiek

·       (Oorlogs)trauma 

Wie kunnen wij niet helpen?

·        Meiden die geen dag invulling hebben en niet bereid zijn hiernaar te zoeken.

·        Als de jeugdige zich niet begeleidbaar opstelt,  zich niet aan regels en afspraken kan houden.

·        Als er sprake is van fysiek agressief gedrag.

·        Als er sprake is van verslavingsproblematiek, welke niet begeleidbaar is met orthopedagogische middelen.

·        Als de jeugdige handelt in drugs.

·        Als er sprake is van ernstige loverboy-problematiek.

·        Als er sprake is van ernstige eer-gerelateerde problematiek

·        Als er sprake is van een IQ <65.

·        Als er sprake is van een (ernstige) gediagnosticeerde psychiatrische, lichamelijk en/of verstandelijke problematiek, waardoor de jeugdige niet begeleidbaar is met orthopedagogische middelen.

·        Als de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdige (in het geval van vrijwillig kader) geen toestemming geven voor plaatsing binnen het Time Out Huis.

·       Jongens

Sluit Menu