Het Coronavirus (COVID-19) Hoe gaan we hiermee om?

Een plek om even helemaal jezelf te kunnen zijn.

Het Time Out Huis Plus is een (t)huis voor meiden in de leeftijd van 12 t/m 18-23 jaar om tot rust te komen, te werken aan goed contact met ouders, familie, vrienden en te bouwen aan een mooie toekomst.

Time Out Huis Plus

Voor wie zijn wij er

Het Time Out Huis Plus biedt tijdelijke huisvesting voor (met name) meiden met een migrantenafkomst in de leeftijd van 12 t/m 18-23 jaar met enkelvoudige of meervoudige problematiek. Het Time Out Huis Plus is er niet alleen voor de meiden zelf, maar tevens voor het systeem om hen heen. Het Time Out Huis is met name gespecialiseerd in transculturele hulpverlening aan meiden en families met een migrantenafkomst. 

Een plek om tot rust te komen

Het Time Out Huis biedt een (t)huis voor jonge meiden om tot rust te komen en vanuit daar te werken aan goed contact met ouders, familie en vrienden. Het is een plek waar de meiden een bepaalde tijd kunnen wonen en waar ze zich veilig en begrepen voelen. Het Time Out Huis ondersteunt waar nodig om te werken aan een goede toekomst. 

Gespecialiseerde hulpverlening

Het Time Out Huis Plus biedt naast tijdelijke huisvesting tevens gespecialiseerde begeleiding en behandeling. Zo biedt het Time Out Huis Plus psychologische begeleiding, transculturele systeemtherapie en ambulante begeleiding in eigen leefomgeving, waarbij een transculturele- en systemische benadering altijd centraal staat.

Wij zijn er voor jou

“Het vreemde vinden wij vreemd. Hoe waarderen we het vreemde? Vreemd is anders heel gewoon. We moeten zoeken naar verbinding, kijken vanuit verschillende perspectieven en het creëren van respectvolle nieuwsgierigheid”

Sema Daymaz (Directeur-bestuurder Time Out Huis Plus)

Neem contact met ons op

Adres

Peter Scheersstraat 21
6525 DD Nijmegen

Telefoon

024 - 6637251
06 - 42632014

Email zorggerelateerd

team@toh-plus.nl